(35590) Michigan Humanities Council Logo

(35590) Michigan Humanities Council Logo
Date: 
2017
Physdesc: 
Photograph
Photographer: 
Michigan Humanities Council