(7498) Boston Police strike

Boston Policemen taking a meal during the Boston Police strike of 1919.

(7498) Boston Police strike
Date: 
1919
Physdesc: 
Photograph
Photographer: 
The Boston Globe